Integritetspolicy - Landqvist Mekaniska
16429
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16429,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.1568212581,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Landqvist Mekaniska Verkstad Aktiebolag

 

Om Landqvist Mekaniska Verkstad Aktiebolag och denna integritetspolicy

 

Landqvist Mekaniska Verkstad Aktiebolag, org.nr 556087-7168, Fåglum Godegården 659, 465 96 Nossebro (”Landqvist” eller ”vi”) är en underleverantör till svensk verkstadsindustri som bland annat bedriver verksamhet inom skärande bearbetning och tillverkning av produkter inom varvs-, pappers-, och fordonsindustrin.

 

Landqvist är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

 

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; samt
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

Landqvist kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal: För att hantera köp, reklamationer och betalningar samt för genomförande av rekryterings­förfaranden.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post.

 

Lagring av personuppgifter

 

Landqvist vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

  • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Landqvist.
  • Kommunikation: Om du har kontakt med Landqvist via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
  • Jobbsökanden: Landqvist sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
  • Rättslig skyldighet: Landqvist sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Överföring av personuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet överför Landqvist inte dina personuppgifter till andra bolag, vare sig medlemmar av EU/EES eller ej, och bolaget säljer inte några personuppgifter till någon annan. Dina personuppgifter kan emellertid komma att föras över i nedan angivna fall:

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Landqvists verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Landqvist ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I övrigt överför Landqvist inte dina personuppgifter till någon utomstående tredje part. Landqvist iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Landqvists behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Landqvists hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta ansvarig person inom Landqvist på nedan kontaktuppgifter.

 

Landqvist Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Fåglum Godegården 659
465 96 Nossebro

info@landqvistmekaniska.se

Tel.nr 0512-542 00

Hämta vår integritetspolicy för utskrift >>