Svetsning

Sammanfogning till kompletta element…

I många av produkterna vi tillverkar krävs någon form av sammanfogning av ingående detaljer, oftast någon typ av svetsförband. Till större serier och där det är praktiskt möjligt använder vi svetsrobot, i övrigt är det manuell svetsning som gäller. För klenare dimensioner använder vi oss gärna av punktsvets.

_________________________________________

Ett par exempel på svetsförband.