Råvarulager

Vi har mycket plåt och annan råvara på lager…

_________________________________________ 

Vi har normalt ca 250 ton i eget lager av de mest gångbara dimensionerna och kvalitéerna av plåt och rundstång.

Vi har även vissa dimensioner av syrafast material i lager.