Laser-plasma-gas

Oftast första steget från råvara till färdig produkt…

Den första delen i bearbetningskedjan hos en stor del av produkterna vi tillverkar startar oftast i någon av våra CNC-styrda skärmaskiner. Där material och dimensioner tillåter använder vi laser- eller plasmaskärning för att den fortsatta bearbetningen skall minimeras så långt det är möjligt. För vissa produkter ger detta helt godtagbara ytor utan vidare åtgärd, för övriga minskas den fortsatta bearbetningen avsevärt.

_________________________________________

Den klassiska gasskärningen krävs framför allt till grövre dimensioner där laser eller plasma inte räcker till.
Gasskärningen styrs med samma fina precision som övriga skärmaskiner men ger genom sin skärteknik ett större behov av efterbearbetning.

_________________________________________