Bock & press

Bockning och stansning…


Våra kantbockmaskiner med kapacitet om 320 ton och 3.000 mm arbetslängd är en särskild resurs då de förenklar och minskar arbetsåtgången avsevärt i vissa delar av produktionen. Där det är möjligt kan vi bocka grova detaljer istället för att arbeta med separata delar som sedan måste sammanfogas med bult- eller svetsförband.
.

T.h. på bild, det allra senaste nytillskottet från hösten 2016, en Bystronic Xpert 320.

_________________________________________

Under avdelningen ”bock & press” har vi även ett antal excenter- och klippressar som resurser i passande arbetsmoment, bl.a. en 125 tons excenterpress där vi kan hantera avsevärt grövre material än tidigare.