Allmänt

Några exempel från vår utrustning…

Första steget i bearbetningskedjan hos de allra flesta produkter vi tillverkar utgår oftast från olika kvalitéer av rundstång eller plåt i dimensioner mellan 3 – 40 mm. Från plåt skär vi ämnen med så hög precision som möjligt med hjälp av laser, plasma eller traditionell gas beroende på vilken teknik som passar bäst.
Fortsatt bearbetning sker oftast med någon av våra fleroperationsmaskiner.

_________________________________________

Bockning och svetsning.

_________________________________________

En av de viktigaste delarna i produktionskedjan är att vi snabbt skall ha tillgång till material för att kunna börja arbeta med en kundorder. Därför har vi ständigt ett omfattande råvarulager.