Om företaget

Kort om företaget…

Grunden till Landqvist Mekaniska skapades redan 1929 i form av en lokal smedja. Sedan slutet av femtiotalet har en stor del av verksamheten utgjorts av legotillverkning bl.a. inom varvs-, pappers- och fordonsindustrin.
Idag arbetar vi åt cirka 200 kunder runt om i Sverige och dessutom även med viss export.

Våra produkter återfinns inom vitt skilda verksamhetsområden som truckar och transporthantering, båtar, processindustrin m.fl.

Mer än femtio års verksamhet som underleverantör till svensk verkstadsindustri har samlat en bred erfarenhet inom företaget. Yrkeskunnig personal och modern teknik tillsammans ger en rationell produktion och hög leveranssäkerhet.

Sedan februari 2012 ingår vi i Midway-koncernen.

 

En bild från trettio-talet då verksamheten var relativt nystartad i form av en bysmedja.